<دکمه type="دکمه" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> Toggle navigation Navigation
Vatika Repair & Restore Shampoo

شامپوی ‍ترمیم‍ و بازسازی واتیکا

دستورالعمل گیاهی حقیقی برای تغذیۀ‍ قوی‍ مو را در شامپوی مغذی واتیکا کشف کنید، غنی شده با عصاره‌های منتخب طبیعی تخم مرغ و عسل برای مویی مقاوم و احیا شده.

  • نوع مو : آسیب دیده، ‍دارای موخوره
  • مزایا : ترمیم‍، احیا و تقویت
  • مواد تشکیل دهندۀ طبیعی : کرم درمانی تخم مرغ با عسل

تخم مرغ

تخم مرغ

عسل

تخم مرغ