<دکمه type="دکمه" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> Toggle navigation Navigation
Vatika Hair Fall Control Shampoo

شامپوی ‍تقویت کننده ‍موی واتیکا

دستورالعمل گیاهی حقیقی برای تغذیۀ ‍متمرکز‍ مو را در شامپوی مغذی واتیکا کشف کنید، غنی شده با عصاره‌های منتخب طبیعی جهت کمک به کنترل ریزش مو.

  • نوع مو : شکننده، در حال ریزش، ضعیف
  • مزایا : مقاوم‌سازی و تغذیه
  • مواد تشکیل دهندۀ طبیعی : کرم درمانی کاکتوس با سیر و جرجیر

جرجیر

گرگیر

سیر

سیر

کاکتوس

کاکتوس